SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJDzień Pomocy Humanitarnej
#WomenHumanitarians

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej to okazja, by wyrazić wdzięczność pracownikom humanitarnym i wolontariuszom niosącym pomoc. W tym roku święto upływa pod hasłem #WomenHumanitarians, żeby podkreślić znaczący udział kobiet w realizowaniu działań pomocowych. To właśnie kobiety bardzo często negocjują dostęp do pomocy humanitarnej i koordynują jej dystrybucję. Prowadzą rozmowy na temat zawieszenia broni i tworzą korytarze humanitarne. Kładą podwaliny pod rozwiązywanie konfliktów i budowanie pokoju, inicjując sieci ruchów pro-pokojowych i rozwijając koalicje, nawet między grupami opozycyjnymi. WIĘCEJ INFORMACJI
DZIAŁANIA RODM TORUŃ

AKTUALNOŚCI MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH
ZAPOWIEDZI DZIAŁAŃ RODM W TORUNIU


24
08.2019

Nasze milczenie jest naszym wstydem.
Prześladowania religijne i etniczne we współczesnym świecie

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza 24 sierpnia 2019 r. na prezentację wystawy pt. "Nasze milczenie jest naszym wstydem. Prześladowania religijne i etniczne we współczesnym świecie".

Inauguracja wystawy związana jest z przyjęciem przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 28 maja 2019 r. rezolucji ustanawiającej 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Z tą inicjatywą wyszła Polska, a w opracowaniu jej tekstu współuczestniczyła międzyregionalna grupa państw, w której skład weszły: Brazylia, Egipt, Irak, Jordania, Kanada, Nigeria, Pakistan oraz Stany Zjednoczone.

Ostatecznie tekst współsponsorowało – wyrażając pełne poparcie dla zawartych w nim treści i zobowiązań – 88 państw członkowskich ONZ, reprezentujących wszystkie grupy geograficzne oraz różne religie i kultury. Podczas głosowania Zgromadzenie Ogólne jednogłośnie przyjęło rezolucję, co zostało bardzo pozytywnie odebrane przez światową opinię publiczną i szereg międzynarodowych organizacji starających się nagłaśniać problem prześladowań oraz przeciwdziałać tego typu działaniom.

WIĘCEJ INFORMACJI
II Ogólnopolska Konferencja Rodzin Katyńskich i Rodziny Policyjnej 1939


W ramach konferencji związanej z II Ogólnopolskim Zjazdem Rodzin Katyńskich i Rodziny Policyjnej 1939 roku, dr Jan Wiśniewski koordynatora RODM-u Toruń wygłosił referat dotyczący antypolskiej operacji Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, który był jedną z zaplanowanych ludobójczych operacji NKWD przeprowadzonych w czasie „Wielkiego terroru” w latach 1937-1938. W tym okresie ofiarą represji reżimu stalinowskiego padło co najmniej 8 milionów obywateli ZSRR.

Swoje referaty wygłosili dr Przemysław Wójtowicz, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, który przedstawi problem zbrodni sowieckiej na Polakach w latach 1939 – 1941, a także prof. dr hab. Andrzeja Kola (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) z prelekcją pt. „Charków – Kijów – Bykownia” i p. Mieczysław Góra, który przygotował wystąpienie pod tytułem – „W poszukiwaniach mogił ofiar sowieckiego totalitaryzmu na tajnym cmentarzu NKWD w Kijowie – Bykowni”.BIULETYN INFORMACYJNY RODM W TORUNIU

WYDANIE SIERPNIOWE A W NIM:

Międzynarodowy dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie

Prześladowani zapomniani. Raport dotyczący chrześcijan prześladowanych za wiarę w latach 2015-2017 - streszczenie raportu

Ujgurzy

CO PRZED NAMI - WYKŁADY, KONFERENCJE I SEMINARIA RODM W TORUNIU


POPRZEDNIE BIULETYNY RODM TORUŃ


POLAK ZA GRANICĄ

RODM Toruń poleca poradnik MSZ "Polak za granicą". W nim: informacje o państwach, informacje dla podróżujących, ostrzeżenia, bezpłatna aplikacja MSZ iPolak.
https://polakzagranica.msz.gov.pl
O NAS

Działający od 1 września 2016 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu prowadzony jest przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W dużej mierze tworzą go wykładowcy i pracownicy tejże uczelni.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu od lat zajmuje się kwestiami polityki zagranicznej.
W murach uczelni co roku odbywa się Forum Polonijne, a także liczne kongresy i sympozja poświęcone tematyce międzynarodowej oraz polityce zagranicznej RP.
Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.


WIĘCEJ INFORMACJISIEĆ RODM

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wprawdzie kieruje swe główne działania do odbiorców za granicą, jednakże prowadzi także szeroko pojęty dialog ze społecznością krajową.
W całym kraju funkcjonują Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej (RODM), które nie tylko pełnią rolę centrów informacyjnych o priorytetach polskiej polityki zagranicznej i działalności MSZ, ale także stanowią pierwszorzędne kanały współpracy Ministerstwa z samorządami i organizacjami pozarządowymi.


WIĘCEJ INFORMACJI
KONTAKT

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń
Tel.: 56 610 71 34
pon-pt 8:00 - 16:00

Dyżury dla interesantów:
wtorek: 9.30-13.30
czwartek: 14-16
piątek: 14-16

rodm@rodm-torun.pl


MAPA


ZAPYTAJ NAS

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące działalności RODM.
Skorzystaj z formularza pocztowego. Kliknij w klawisz poniżej.facebook